Galleriat

Galleriasivulle on koottuna visuaalisen maisteriohjelman kurssitöinä otettuja valokuvia.

Studio- ja tuotekuvaus

Kurssilla syvennyttiin vaativaan henkilökuvaukseen studiossa. Erityistä huomiota kiinnitettiin valaisemiseen sekä kuvaajan ja kuvattavan väliseen vuorovaikutukseen. Kurssilla saatiin myös tuntuma journalistisen tuotekuvauksen perusteisiin. Kurssia veti valokuvaaja Janne Viinanen.